Insolvence neboli oddlužení prostřednictvím osobního bankrotu

Osobní bankrot, insolvence nebo oddlužení jsou tři různé názvy pro tu stejnou věc. Pro cestu z pasti zadlužení, ze které vám už nepomůže ani konsolidace. Osobní bankrot je poslední východisko pro lidi, kteří se zadlužili natolik, že už jen tiše čekají na návštěvu exekutora. Vstoupit do insolvence však není jen tak. Pro možnost oddlužení musí dlužník splňovat řadu pravidel. Pojďme se podívat, jaké jsou a jak insolvenční řízení v případě finančního úpadku fyzické osoby probíhá.

Oddlužení prostřednictvím osobního bankrotu?

Insolvence – její pravidla jsou těžká pro dlužníky i věřitele

Insolvence má poměrně přísná pravidla, na která trpí jak dlužník, tak jeho věřitelé. Dlužník po schválení svého bankrotu musí následujících pět let vycházet s životním minimem. Věřitelé se naopak musí smířit s tím, že z dlužné částky po insolvenčním řízení uvidí pouze zlomek. V insolvenci musí totiž dlužník během pěti let jejího trvání splatit 30 % celkového dlužného obnosu.

Insolvence a exekuce – hlavní rozdíly

Exekutor většinou pracuje pro jednoho z vašich věřitelů a má za úkol uspokojit právě jeho pohledávku, a to většinou zabavením a prodáním vašeho majetku v aukci nebo zamražením vašeho bankovního účtu. Insolvence je naopak většinou dobrovolná cesta z dluhů nahromaděných u více věřitelů a s exekucí je v podstatě v přímém rozporu. Pokud vstoupíte do insolvenčního řízení, exekuce se automaticky pozastavuje a exekutor nesmí s vaším zabaveným majetkem nijak nakládat.

Insolvenční řízení – co se děje po jeho zahájení?

Po zahájení insolvenčního řízení se totiž vaše dluhy objeví v insolvenčním rejstříku, který najdete na webu Justice.cz a v tu chvíli musí exekutor svou činnost pozastavit. V tuto chvíli může sice ještě podat exekuční příkaz, ale už podle něj nemůže jednat. V případě schválení insolvence musí případně zabavený majetek vrátit. Jediné, na co má v tuto chvíli nárok, je proplacení nákladů na exekuci, které se většinou připíší k dluhům v insolvenci, v níž se tím z exekutora stane jeden z věřitelů.  

Povinnosti exekutora při insolvenčním řízení

Exekutor nemá povinnost své exekuční příkazy stáhnout, avšak na jejich plnění v podstatě nemá nárok, protože splátkový kalendář stanovený insolvenčním správcem má před všemi ostatními pohledávkami absolutní přednost. K tomu se váže i fakt, že věřitelé, kteří svou pohledávku do insolvenčního řízení s fyzickou osobou nepřihlásili, ztrácí na její plnění nárok.

Osobní bankrot – kdo o něj může požádat?

Abyste mohli vůbec žádost o oddlužení podat, musíte splňovat několik základních podmínek.

 • Dluh u dvou nebo více věřitelů
 • Jste v prodlení se splácením po dobu minimálně 30 dnů bez vidiny zlepšení. Většinou se však k insolvenci přistupuje až po několikaměsíčním prodlení nebo v případě exekuce u některých z dlužných částek
 • Máte možnost v následujících pěti letech splatit alespoň 30 % dlužné částky

Čekají insolvenci velké změny?

Pravidla pro vstup do insolvence jsou poměrně přísná, zvlášť nutnost splatit 30 % dluhu v následujících třech letech po vstupu do insolvence. Vláda na začátku roku jednala o zmírnění povinností, které je ke vstupu do osobního bankrotu nutné splnit. V návrhu bylo například zrušení povinnosti splatit třicet procent a protažení období insolvence na dobu sedmi let, zatím však stále platí původní pravidla.

Insolvence a exekuce – hlavní rozdíly

Insolvence a její průběh

Pro nastartování insolvenčního řízení je v první řadě nutné podat návrh na oddlužení se všemi náležitostmi. Do těch samozřejmě spadají vaše osobní údaje, stejně jako informace o všech dluzích a o příjmech, které jste měli v průběhu posledních třech uplynulých letech i o předpokládané finanční situaci v následujících pěti letech.

Do roku 2017 mohli dlužníci podat žádost o oddlužení sami, dnes je však nutné žádost vyplnit s akreditovaným advokátem nebo insolvenčním správcem. Pomohou vám s ním však také akreditované neziskové organizace.

Toto opatření pro vstup do insolvence se zavedlo na obranu proti podvodníkům, kteří si žádali částky v řádech desítek tisíc a „pomáhali“ se vstupem do osobního bankrotu také lidem, kteří neměli na první pohled šanci do insolvence vstoupit.

Tuto žádost je nutné podat ke krajskému soudu. Ještě před úplným schválením insolvence probíhá schůzka insolvenčního správce a věřitelů, kde se projednávají jednotlivé pohledávky a jaká forma oddlužení proběhne.

Nacházím se v platební neschopnosti?

Platební neschopnost neboli úpadek poznáte splněním několika podmínek, které pro definici úpadku stanovuje zákon ČR.

Podle něj se v platební neschopnosti dlužník nachází v případě, že má současně více věřitelů, jeho finanční závazky jsou déle než 30 dní po splatnosti a zároveň tyto závazky není schopen plnit. Pokud vaše závazky navíc přesahují hodnotu vašeho majetku, nacházíte se v tzv. předlužení.

Osobní bankrot nemusí být jediným řešením, alternativou je konsolidace

To znamená, že se předlužení ani úpadku nemusíte bát, pokud jste splátku odeslali den po její splatnosti, zároveň však ani nemůžete vstoupit do osobního bankrotu v okamžiku, kdy cítíte, že přestáváte stíhat a možná vám začíná na krk dýchat hrozba exekutora. V takovou chvíli je lepší zkusit situaci zachránit konsolidací, neboli sloučením stávajících půjček.

Insolvenční kalkulačka vám ukáže, kolik peněz vám po odečtech zůstane

Dlužníci se často zajímají o to, kolik jim po odečtení nákladů na insolvenční splátkový kalendář zbyde financí. Budou mít vůbec z čeho uživit sebe a případně i rodinu? Po odečtení splátek vám vždy zůstane nezabavitelná částka ve výši životního minima.

Kolik to je konkrétně ve vašem případě si můžete spočítat přímo insolvenční kalkulačkou, kterou najdete na Justice.cz.

 

 

Přidat komentář

##   ## ######## ######## ##  ## ######## 
##   ## ##      ##  ## ##   ##  
##   ## ##      ##   ####   ##  
######### ######   ##    ##    ##  
##   ## ##     ##    ##    ##  
##   ## ##    ##     ##    ##  
##   ## ######## ########  ##    ##  

Přihlásit se aby skrýt toto pole

Komentáře